موسسه فرهنگی، هنری آرتا


نمایشگاه آثار نقاشی و حجم های تزئینی هنرآموزان در سنین کودک و نوجوان
زمان:14 الی 19 شهریور ماه
مکان : گالری هژبر
موسسه آرتا در راستای پرورش استعدادهای هنری اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار کودکان و نوجوانان هنرآموز این موسسه نموده است.


تاریخ ارسال: جمعه 13 شهریور 1394 ساعت 07:56 | نویسنده: موسسه فرهنگی،هنری آرتا