موسسه فرهنگی، هنری آرتا

پرفورمنس call


تارا گودرزی از هنرمندان و بنیانگذار موسسه هنرهای معاصر آرتا، در روز یکشنبه 27 مهر 1393 در محل موسسه، پرفورمنسی به نام call را درشب تولدش اجرا کرد. راس ساعت هفت و چهل دقیقه چراغ های موسسه خاموش شد و توجه افراد حاضر به ویدئویی جلب شد که به روی یکی از دیوارها به نمایش درآمد. ویدئو عکس هایی را به نمایش می گذاشت که هر فرد با یک جستجوی ساده می توانست آن ها را در سایت های مختلف ببیند و هر روزه در خبرهای مختلف به نحوی به اطلاع عموم می رسد. عکس هایی از فقر، رنج و کشتار. همان مسائل که به اعتقاد گودرزی تک تک مان به نحوی می توانیم در بهبود این اوضاع موثر باشیم و همچنین باید دلنگران باشیم که نکند دست ما نیز آلوده باشد.